Utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (az EGYMI) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerület kezdeményezésére jött létre 2014 őszén. Utazó tanári tevékenységünket a térség általános iskoláiban látjuk el a sajátos nevelési igényű tanulók körében.

Gyógypedagógusaink és konduktoraink nagyfokú szakmai elhivatottsággal végzik munkájukat. Ez az oka annak, hogy rendszeres résztvevői a megyében megrendezésre kerülő képzéseknek, önképzéseknek. Végzettségüknek és elsajátított tudásuknak köszönhetően több területet érintő terápiás módszereket ismernek, és azokat hatékonyan alkalmazzák is mindennapi munkájuk során. Az EGYMI sikerességét a többségi iskolában dolgozó tanító és tanár kollégák, valamint a szülők pozitív visszajelzései is igazolják.

Munkánkat az év eleji szintfelméréssel és az aktuális szakértői vélemények elemzésével kezdjük, majd a tanulók értékelésével zárjuk. A rehabilitációs foglalkozásaink fő célja a diákjaink tanulási képességeinek fejlesztése, valamint az iskolai kudarcokhoz vezető okok hatásának mérséklése. Szemléletmódunk azonos, ezért mindannyian azon az elven osztozunk, hogy a fiatalok pozitív irányú gondolkodásának elősegítését, az erkölcsös és kötelességtudó életmód választását és a közösséghez való tartozás igényét is formálnunk kell. Rendszeresen foglalkozunk az önértékelés és az önbizalom erősítésének, együttműködési készségének, a kompetenciaérzés és a motiváció kialakításának fejlesztésével is.

A nevelés-oktatás folyamatát hat terület ellátásával vagyunk hivatottak a köznevelési intézményekben segíteni. Ezek a következők:

  • autizmus specifikus fejlesztés
  • komplex gyógypedagógiai ellátás,
  • szurdopedagógiai ellátás,
  • autizmusspecifikus ellátás,
  • pszichopedagógiai ellátás,
  • konduktív pedagógiai ellátás,
  • szenzoros integrációs szemléletű mozgásfejlesztés.

Az ellátás heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően, a törvény (2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete) által meghatározott keretek között történik.