Fejlesztő nevelés-oktatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014.szeptember 1-től engedélyezte a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerületében a fejlesztő nevelés-oktatás működtetését

A fejlesztő iskolát a súlyos halmozottan sérült gyermekek nevelésére – oktatására, gondozására, nappali rendszerű ellátására hozta létre. Az intézmény szegregált nevelési – oktatási formában fejleszti az említett gyermekek csoportját.

Képzési rendszerünk:

  • Az intézmény tanulóit fejlesztő nevelés – oktatásban részesítjük. A súlyos, halmozottan sérült tanulók ellátását jelenleg elsősorban otthoni ellátás keretében szervezi az intézmény, a Szakértői Bizottságok véleményének figyelembe vételével.
  • Intézményünk a helyi tantervre az „irányelvekre” épít.
  • A tanulók 16 éves korig, legfeljebb 23 éves korig vehetnek részt a nevelés és oktatásban.

A fejlesztő iskolai nevelő-oktató munka feladata

  • segíteni a tanulók testi, értelmi és szociális képességeinek kibontakozását,
  • elősegíteni az önmaguk, szűkebb és tágabb környezetük megismerését,
  • az önrendelkezés elismerése és feltételeinek kialakítása,
  • közösségfejlesztés, közösséghez tartozás megélése.