Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda

Célja és feladata:

Az óvodai nevelés szakmai színvonalának tovább erősítése a „Katica” és „Nyuszi” két alapcsoportban valósul meg a sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI-s) gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése. Az SNI-s gyermekek szükségletének megfelelően azonban három sérülés specifikus programot szervezünk:

  • az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek,
  • a CP-vel és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek,
  • és a fejlesztő óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára.
    • A komplex programok tervezése az adaptív nevelés elvei szerint történik:
  • a csoportok pedagógiai tevékenysége differenciáláson alapul, amely az egyéni sajátosságokat, szükségleteket figyelembe veszi,
  • a differenciálás fő célja a gyermekek optimális fejlődésének segítése,
  • a kötött, a kötetlen, a mikrocsoportos fejlesztések során az SNI-s gyermekek szükségleteit figyelembe vesszük és a munkaformákat csoportos, páros, egyéni keretek között alkalmazzuk,
  • a csoportokban a szakemberek teamben tevékenykednek és a reflektív szemléletmód mindennapi gyakorlatuk részévé válik.