EGYMI – Utazó Gyógypedagógusi, Konduktori Hálózat

Az intézmény neve: Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Az intézmény alapítója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Az intézmény átszervezésének és módosításának időpontja: 2014. szeptember 1. , 2020. szeptember 1.
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kálvin tér 4/a.

Szakmai alapdokumentum alapján feladatai 2014. szeptember 1-től az utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat és fejlesztő nevelés-oktatás megszervezése és működtetése.

1. Utazó Gyógypedagógusi, Konduktori Hálózat

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (az EGYMI) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerület kezdeményezésére jött létre 2014 őszén. Utazó tanári tevékenységünket a térség általános iskoláiban látjuk el a sajátos nevelési igényű tanulók körében.

Gyógypedagógusaink és konduktoraink nagyfokú szakmai elhivatottsággal végzik munkájukat. Ez az oka annak, hogy rendszeres résztvevői a megyében megrendezésre kerülő képzéseknek, önképzéseknek. Végzettségüknek és elsajátított tudásuknak köszönhetően több területet érintő terápiás módszereket ismernek, és azokat hatékonyan alkalmazzák is mindennapi munkájuk során. Az EGYMI sikerességét a többségi iskolában dolgozó tanító és tanár kollégák, valamint a szülők pozitív visszajelzései is igazolják.

Munkánkat az év eleji szintfelméréssel és az aktuális szakértői vélemények elemzésével kezdjük, majd a tanulók értékelésével zárjuk. A rehabilitációs foglalkozásaink fő célja a diákjaink tanulási képességeinek fejlesztése, valamint az iskolai kudarcokhoz vezető okok hatásának mérséklése. Szemléletmódunk azonos, ezért mindannyian azon az elven osztozunk, hogy a fiatalok pozitív irányú gondolkodásának elősegítését, az erkölcsös és kötelességtudó életmód választását és a közösséghez való tartozás igényét is formálnunk kell. Rendszeresen foglalkozunk az önértékelés és az önbizalom erősítésének, együttműködési készségének, a kompetenciaérzés és a motiváció kialakításának fejlesztésével is.

A nevelés-oktatás folyamatát hat terület ellátásával vagyunk hivatottak a köznevelési intézményekben segíteni. Ezek a következők:

 • autizmus specifikus fejlesztés
 • komplex gyógypedagógiai ellátás,
 • szurdopedagógiai ellátás,
 • autizmusspecifikus ellátás,
 • pszichopedagógiai ellátás,
 • konduktív pedagógiai ellátás,
 • szenzoros integrációs szemléletű mozgásfejlesztés.

Az ellátás heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően, a törvény (2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete) által meghatározott keretek között történik.

2. Fejlesztő nevelés-oktatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014.szeptember 1-től engedélyezte a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerületében működő Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda átszervezését, támogatja a Fejlesztő nevelés-oktatás működtetését

A fejlesztő iskolát a súlyos halmozottan sérült gyermekek nevelésére – oktatására, gondozására, nappali rendszerű ellátására hozta létre. Az intézmény szegregált nevelési – oktatási formában fejleszti az említett gyermekek csoportját.

Képzési rendszerünk:

 • Az intézmény tanulóit fejlesztő nevelés – oktatásban részesítjük. A súlyos, halmozottan sérült tanulók ellátását jelenleg 1 csoportban, heti 10 órában tudja megszervezni az intézmény, a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság véleményének figyelembe vételével.
 • Az intézmény, vallási és világnézeti kérdésekben semleges!
 • Intézményünk a helyi tantervre az „irányelvekre” épít.
 • A tanulók 16 éves korig, legfeljebb 23 éves korig vehetnek részt a nevelés és oktatásban.

A fejlesztő iskolai nevelő-oktató munka feladata

 • segíteni a tanulók testi, értelmi és szociális képességeinek kibontakozását,
 • elősegíteni az önmaguk, szűkebb és tágabb környezetük megismerését,
 • az önrendelkezés elismerése és feltételeinek kialakítása,
 • közösségfejlesztés, közösséghez tartozás megélése.