Az óvodába való felvétel feltétele az előzetes vizsgálaton való részvétel. A vizsgálatra előzetesen időpontot kell egyeztetni személyesen,  vagy a vagy a  telefonszámokon. A gyermek a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján vehető fel az óvodába.

Intézményünk államilag finanszírozott, ezért az itt folyó nevelés, oktatás, illetve egyéb ellátás térítésmentes. Kivételt képez ez alól az óvodai foglalkoztatásban részesülő gyermekek étkeztetése (reggeli, ebéd, uzsonna), melyet a szülőknek kell fizetni.

Intézményünkben a Pető András Főiskolán diplomát szerzett konduktorok, konduktor-tanítók, valamint óvodapedagógus végzettséggel rendelkező kollégák és gyógypedagógus végzi a fejlesztő munkát.

Intézményünk fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Működtetője: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata.
Közvetlen tanügyi segítője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete