Az óvodába való felvétel feltétele az előzetes vizsgálaton való részvétel. A vizsgálatra előzetesen időpontot kell egyeztetni személyesen,  vagy a 06-24/466-108 vagy a 06-20/491-6927 telefonszámokon. A gyermek a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján vehető fel az óvodába.

Intézményünk államilag finanszírozott, ezért az itt folyó nevelés, oktatás, illetve egyéb ellátás térítésmentes. Kivételt képez ez alól az óvodai foglalkoztatásban részesülő gyermekek étkeztetése (reggeli, ebéd, uzsonna), melyet a szülőknek kell fizetni.

Intézményünkben a Pető András Főiskolán diplomát szerzett konduktorok, konduktor-tanítók, valamint óvodapedagógus végzettséggel rendelkező kollégák és gyógypedagógus végzi a fejlesztő munkát.

Intézményünk fenntartója és működtetője: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ